home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Advies rond burgerbegrotingen Amsterdam

Een actueel advies wat betreft de voortgang van de burgerbegrotingen in Amsterdam. Na 1,5 jaar experimenteren - vooral in coronatijd - heeft de gemeente Amterdam een vervolgvoorstel gemaakt voor hun burgerbegrotingen. Dat heet daar Buurtbudgetten. In sommige stadsdelen is het een wijkbudget en in andere lijkt het meer op een burgerbegroting. Het voorstel van de stad Amsterdam is om met 3 modellen te gaan werken: 

  • Model A: ‘Amsterdam begroot’: dit is het model waarbij alle bewoners binnen het stadsdeel kunnen stemmen op ideeën voor de buurt. Iedereen kan deelnemen.
  • Model B: ‘Co-creatie’: het stadsdeel en de bewoners bepalen in co-creatie de thema’s, spelregels en het proces. Dit kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.
  • Model C: ‘Community based begroot’: het buurtbudget gaat naar een bestaande bewonersgroep. Het proces wordt door buurtbewoners zelf vormgegeven.

Amsterdam kent 7 stadsdelen, ieder met een eigen politiek gekozen bestuur. Zij mogen zelf kiezen volgens welk model ze willen werken. Interessant om te lezen is ook de analyse van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuid Oost van het drie modellen voorstel. Lees hier het advies en het Beleidskader Buurtbudgetten.

Meer info: https://www.wooninfo.nl/bewonersinvloed/buurt/buurtbudget-voor-betrokken-bewoners/

Deel op facebook
Deel op twitter