home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Antwerpen en Amsterdam wisselen ervaringen uit

De gemeente Amsterdam heeft voor de collegeperiode 2018-2022 een ambitieuze agenda vastgesteld op het vlak van democratische vernieuwing. Er wordt gewerkt aan de versterking en de uitbreiding van buurtrechten, van buurtbudgetten en van zogenaamde commons. 750 Amsterdammers zijn door loting bepaald om in gesprek te gaan over de toekomst van de stad, in vijf stadsdelen zijn co-creatieplekken tot stand gekomen en in 2019 is er meer dan € 1 miljoen online participatief begroot.

Op 28 november kwam, als vervolg op de eerste Trefdag van Burgerbegrotingen.eu waar Amsterdam ook al goed vertegenwoordigd was, een delegatie van 25 ambtenaren onder leiding van programmamanager Hettie Politiek naar Antwerpen voor een uitwisseling.

In het ochtendprogramma stond de Burgerbegroting centraal. In het district Antwerpen ligt het accent meer op deliberatie, het in groepen bespreken en bediscussiëren van de verschillende ideeën en projecten. Amsterdam wil de komende jaren in alle stadsdelen buurtbudgetten laten meebepalen door inwoners en is zeer geïnteresseerd om het gebruik van online tools verder te ontwikkelen.

In de namiddag maakte het gezelschap een ‘inspiratietoer’ langs een aantal commonsprojecten in Antwerpen-Noord, onder leiding van Koen Wynants. Naar eigen zeggen een ‘koele minnaar’ van de Burgerbegroting. Het Commonslab Antwerpen van Koen heeft projecten als een ‘samenpaddenstoelentuin’, het beheer van een kippenhok, een fietsenplan voor kinderen,… met steun van de Burgerbegroting gerealiseerd.

In de kelder van de Sint-Amanduskerk (ook een commonsproject) kwam de presentatie ‘Wisdom of the Crowd’ van Roel Camps, participatie-expert van de stad Antwerpen, aan bod. De centrale vraag: hoe kun je burgerparticipatie op een duurzame manier opzetten? Joop Hofman, de Nederlandse expert met ruim vijftien jaar ervaring met burgerbegrotingen, sloot de geslaagde dag af met een aantal perspectieven voor burgerparticipatie en Nederlandse voorbeelden van sterkere wijken, coproductie overheid-bewoners, open overheid.

We kunnen concluderen dat factoren zoals publiek eigenaarschap, sterkere gemeenschappen, het openen en verleggen van geldstromen, het omdraaien van de beleidsketen, losse kaders en de omgevingswet de komende jaren kansen bieden aan heel wat democratische ontwikkelingen. Het gaat dan over nieuwe vormen van buurtbesluiten, omgevingsvisie, buurtaanbesteding, burgerjury’s en onmiskenbaar ook burgerbegrotingen.

Deel op facebook
Deel op twitter