home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Online deliberatie burgerbegroting Antwerpen

Het district Antwerpen heeft als enige district al jarenlang een burgerbegroting: het district betrekt zijn burgers al sinds 2014 voor het opstellen van 10% van het budget. Inwoners beslissen zo in 2020 van A tot Z mee over 1,4 miljoen euro!

Het proces volgt jaarlijks 4 fases:

 1. Vastleggen van thema’s
 2. Toekennen van budget per thema
 3. Voorstellen van projecten
 4. Projecten verkiezen

Het online experiment kadert in fase 4. Nieuwsgierig naar hoe de eerste 3 fases verlopen? Lees dan zeker https://treecompany.be/projecten/burgerbegroting-district-antwerpen/.

Het nieuwe normaal

Fase 4 bestond de voorbije jaren uit een online stemming op het Bpart participatieplatform, gecombineerd met een live debat tijdens het burgerbegrotingsfestival. In 2019 woonden ongeveer 1.000 burgers dit festival bij!

Zo’n festival organiseren was niet realistisch in september 2020, door de gevolgen van de corona-crisis. Dus gingen we creatief aan de slag. Is het mogelijk om het festival online op te kunnen vangen? Kunnen we zo ook op een deliberatieve manier tot een selectie van projecten komen?

Online kamers

Om de focus te behouden werd gekozen om één thema onder de loep te nemen tijdens het experiment: het thema “meer sociaal contact”. We kozen er ook voor de deelnemers zich te laten voorbereiden, door zich in te lezen in de voorgestelde projecten binnen het thema. Zo konden we de online live sessie beperken in duurtijd: het offline festival neemt immers enkele uren in beslag. Zo lang kan je de aandacht niet vragen van deelnemers aan een online sessie.

Bij de aanvang van de live sessie verwelkomde een moderator de deelnemers en verdeelde hen in 3 online kamers. We maakten hiervoor gebruik van de “break-out rooms” van de videoconferencing tool “Zoom”. Begeleid door een moderator verkenden de deelnemers de projecten nog eens kort, waarna ze doorgingen naar de beslissingsronde.

Online delibiratie

Tijdens het debat kreeg elke deelnemer 5 fiches in een eigen kleur. De moderator plaatste, op instructies van de deelnemers, de fiches op de projecten van hun voorkeur. Een project werd pas gekozen wanneer elke deelnemer van de groep er een fiche op legde.

Om de discussie te starten, plaatste elke deelnemer een fiche op de voor hem of haar twee belangrijkste projecten. Zo werd meteen duidelijk welke projecten door meerdere personen gesteund werden, en welke (nog) niet. Vervolgens ging de discussie en het overleg van start. Welke projecten hebben bijna alle kleuren? Dewelke hebben nog geen fiches en kunnen geschrapt worden? Welke projecten hebben geen fiches maar moeten toch gerealiseerd worden?

Na een klein uurtje in de eigen online kamer, werd in alle groepen consensus gevonden: iedere groep verkoos in samenspraak 5 projecten!

Uiteraard waren de groepen nieuwsgierig naar de keuze van de anderen. Alle deelnemers kwamen terug samen in de “plenaire ruimte”, waar de resultaten overlopen werden. Verschillende projecten werden 2 maal aangeduid, 1 project werd zelfs door alle groepen gekozen!

Wordt vervolgd... (?)

We kijken samen met de deelnemers terug op een geslaagd experiment. Met de learnings uit dit experiment gaan we aan de slag om zo eventueel een online burgerbegrotingsfestival te organiseren. Als het van de deelnemers afhangt, mag dit er zeker komen!

   • Zeer efficiënt en coronaproof :) 
   • Ik heb nu anders gestemd dan ik alleen thuis gestemd had. Dit is veel beter!
   • Knappe ervaring

Resultaat

De resultaten zijn gekend! Heel wat inwoners lieten online hun stem horen: maar liefst 5.851 inwoners brachten samen 28.028 geldige stemmen uit. Zo kozen ze samen 95 projecten die volgend jaar zullen worden uitgevoerd. Benieuwd naar welke projecten verkozen werden? Bekijk ze hier!

Het was leuk dat we zo dicht bij het originele concept konden blijven. Omdat je als moderator de fiches verschuift, komt de dynamiek van het gesprek veel meer op ons te liggen - terwijl we fysiek eerder op een afstand blijven. maar het biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst! - Inge Van Nieuwenhuyze

Bedankt voor de voorbereiding en ondersteuning. Zelf vond ik het heel vlotjes verlopen terwijl ik dat niet verwachtte. De rol van de moderator is wel veel actiever dan anders maar verder vond ik het best leuk en de deelnemers in mijn groepje waren eveneens enthousiast. - Franky De Prins

 

Deel op facebook
Deel op twitter