home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wij helpen jou graag met jouw burgerbegroting

Opleidingen (2 uur)

We voorzien een vast aanbod aan opleidingen, met als voornaamste doel kennisoverdracht. Deze gaan bij de stad of de gemeente ter plaatse door. Door de corona-crisis is het ook mogelijk deze opleidingen online te organiseren.

1. Introductie tot een burgerbegroting

Wat is burgerbegroting? Welke vormen bestaan er? Wanneer is burgerbegroting een goede methode? Wat is een goede combinatie online offline? Participatief bezuinigen?...

Doelstelling: Kennis en draagvlak over het onderwerp vergroten bij ambtenaren en politici

2. Burgerbegroting online

Wanneer kan online? Wat als enkel online kan? Welke online tools zijn er? Hoe kan online ingezet worden bij burgerbegrotingen? Wat is een goede combinatie online en offline?

Doelstelling: Vertrouwdheid met online tools en combinatie online/offline vergroten

3. Doelstellingen en types van burgerbegrotingen

Welke doelstellingen kan een burgerbegroting dienen? Welke types burgerbegrotingen zijn er? Wat is de impact van verschillende doelstellingen op het design?

Doelstelling: Inzicht in hoe verschillende types burgerbegroting samenhangen met doelstellingen van burgerbegroting.

Workshops (halve dag)

Tijdens workshops gaan we samen aan de slag. We gaan weg van de theorie en nemen concrete uitdagingen en acties van jouw stad of gemeente vast. Deze workshops duren ongeveer een halve dag.

4. Inzicht in organisatie en bestaande initiatieven

Samen analyseren we de bestaande situatie in functie van een burgerbegroting. Hoe is de stad of gemeente georganiseerd? Hoe is de samenwerking tussen de verschillende diensten? Wat is de participatiecultuur? Welke initiatieven zijn er al genomen in het verleden (waarop een burgerbegroting al dan niet kan voortbouwen)?

Doelstelling: Mogelijke uitdagingen en drempels voor een burgerbegroting detecteren en kijken hoe deze kunnen weggewerkt worden.

5. Doelstellingen en basis voor procesontwerp bekijken

Samen kijken we welke doelstelling de burgerbegroting moet beogen en welke randvoorwaarden er spelen. Samen met gemeente kijken welke implicaties dit heeft op het ontwerp.

Doelstelling: We analyseren welke burgerbegroting past jouw stad of gemeente, en creëren samen het eerste procesontwerp.

Trajectbegeleiding (op maat)

Onze partners faciliteren burgerbegrotingen, maar voorzien ook begeleiding van het hele traject. Deze trajectbegeleiding is steeds op maat van uw stad of gemeente.

6. Design van het proces

We begeleiden u op verschillende momenten in het volledig uitwerken van het design van uw burgerbegroting.

Doelstelling: Een volledig uitgewerkt, bedragen design uitwerken voor uw gemeente

7. Opleiding voor het uitvoeren van het proces

We voorzien op maat van uw design of proces de nodige trainingen en opleidingen. We stellen het programme samen in functie van jouw project: training in faciliteren van meetings, hoe laagdrempelig informatie geven, opvolging van gekozen projecten, verantwoordelijkheid, …

Doelstelling: we zorgen er voor dat ambtenaren (en eventueel partners) in de gemeente de juiste skills en expertise hebben om een burgerbegroting uit te voeren.

8. Ondersteuning bij uitvoering van het proces

We ondersteunen en begeleiding de uitrol van de burgerbegroting: opzetten van online tools, uitwerken draaiboeken, begeleiden van live momenten, ondersteuning bij opvolging gekozen projecten, evaluatie … We overlopen samen het proces en spreken duidelijke verantwoordelijkheden af: zo helpen wij jullie waar dit het meest zinvol is!

Doelstelling: vlotte uitrol van burgerbegroting op het terrein.

Klaar om te starten?

Contacteer ons om de mogelijkheden in detail te bespreken!

Deel op facebook
Deel op twitter