home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorbereiding

1.   Bepalen van doelstellingen

De vraag die hier een antwoord moet krijgen is: ‘Op welke uitdaging is een burgerbegroting het antwoord?’ of waarom een burgerbegroting. Dit is een belangrijke stap die het hele verdere proces zal leiden en impact heeft op hoe het proces er zal uitzien. In dit artikel hebben we mogelijke doelstellingen van burgerbegroting opgelijst en tonen we aan hoe zij het ontwerp beïnvloeden. 

2.   Inspiratie

Begin jaren 2000 zijn de eerste Europese burgerbegrotingen van start gegaan en de laatste tien jaar zijn er ook in Nederland en België heel wat burgerbegrotingen bij gekomen. Elke gemeente is uniek en dus elke burgerbegroting ook. Horen en lezen over verschillende burgerbegrotingen kan een goed idee geven over welke vormen dit proces kan aannemen, en welke elementen aanspreken.

3.   Ontwerpen van een specifieke burgerbegroting op maat van de gemeente

Het procesontwerp opstellen van de specifieke burgerbegroting voor de gemeente dat rekening houdt met de vooropgestelde doelstellingen en de specifieke randvoorwaarden. Bij het uittekenen van dit proces moeten keuzes worden gemaakt rond:

  • Burgers beslissen over thema’s of projecten (of allebei)
  • Burgerbegroting op wijk/buurtniveau of voor de gemeente als geheel
  • Werken met een vast te besteden bedrag of niet? Moet er bespaard worden?
  • Hoe kunnen online en offline elkaar aanvullen? Wat wordt waar ingezet?
  • Hoe wordt er beslist/gestemd?
  • Wat zijn de criteria waaraan projectvoorstellen moet voldoen?
  • Ligt de uitvoering van de projecten bij burgers of bij de gemeente?

4.   Online platform voor digitale participatie opzetten

Veel burgerbegrotingen maken gebruik van een combinatie van online tools en offline momenten. Er zijn verschillende online tools beschikbaar voor verschillende elementen in een burgerbegroting. Vaak zijn dit specifieke platformen die specifiek ontworpen worden voor participatie doeleinden. Veel gemeenten gaan op zoek naar een platform of digitale partner om hen hierin te begeleiden. Zij kunnen ondersteunen bij het opzetten van digitale tools.

Deel op facebook
Deel op twitter