Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Over ons

Het kennisplatform Burgerbegrotingen.eu is het resultaat van een samenwerking van acht partners uit de Vlaamse en Nederlandse private en publieke sector, de academische wereld en het middenveld. Al deze organisaties zijn overtuigd van de grote meerwaarde die deze methode heeft en hebben ervaring met het begeleiden of ondersteunen van overheden in dit soort trajecten of doen onderzoek naar het thema.

Via het kennisplatform, zijn events en deze website delen wij onze expertise met lokale besturen, geïnteresseerde burgers en professionals van maatschappelijke instanties en kondigen wij interessante events aan die wij organiseren. We zijn daarvoor onder andere geïnspireerd door buergerhaushalt.org, het platform dat kennis over Duitse burgerbegrotingen deelt.

Bent u op zoek naar meer informatie of ondersteuning, contacteer ons dan via info@burgerbegrotingen.eu

De partners van burgerbegrotingen.eu

Tree company

Tree company is een innovatiebureau voor de online democratie. Via toegankelijke web applicaties ondersteunen we maatschappelijke projecten en begeleiden we lokale overheden om burgers te informeren en te betrekken bij het beleid.

info@treecompany.be | www.treecompany.be

De Wakkere Burger vzw

De Wakkere Burger droomt van een sprankelende participatie-democratie. Daarom ondersteunen we overheden en burgerinitiatieven die op zoek zijn naar meer 'samenspraak' tussen burger en bestuur.

info@dewakkereburger.be | www.dewakkereburger.be

KU Leuven

Het onderzoeksteam LEGIT (Centrum voor Politicologie, KU Leuven) bestudeert de betrokkenheid van burgers bij politieke processen alsook de invloed hiervan op vertrouwen en percepties van democratische legitimiteit. We doen dit zowel onder deelnemers van participatietrajecten als bij het grote publiek, en we bestuderen processen in heel Europa.  

lisa.vandijk@kuleuven.be | https://soc.kuleuven.be/centre-for-political-research/demoinno/legit-research-group

The Democratic Society

The Democratic Society (Demsoc) is een onafhankelijke vereniging die werkt voor meer en betere democratie. Wij willen mogelijkheden creëren voor burgers om betrokken te zijn bij, en impact te hebben op de beslissingen die hun leven beïnvloeden. Dit doen we door te werken rond participatie en openheid bij overheden en maatschappelijke organisaties.

brussels@demsoc.org | www.demsoc.org

Rode Wouw

Rode Wouw is al een kwart eeuw bezig met community building en democratische vernieuwingen. Ontwerpen, ideeën en samen doen. In binnen- en buitenland. Rode Wouw heeft in 6 gemeenten de invoering van een passende burgerbegroting ondersteund. In opdracht van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt het twee leerkringen rond Democratisch Begroten. Ook auteur van 4 boekjes over participatief begroten.

info@rodewouw.nl | www.rodewouw.nl

Ontwikkeltraject Democratisch begroten

Hoe kun je burgers laten participeren door het vrijmaken van budget? In het Ontwikkeltraject Democratisch begroten verkennen en bediscussiëren Nederlandse gemeenten met elkaar alle mogelijke vormen van participatief begroten in wijk, buurt, dorp, stad. Het Ontwikkeltraject maakt deel uit van Democratie in Actie, het programma van voor en door gemeenten ter vernieuwing van de lokale democratie, ondersteund door de VNG en het ministerie van BZK.

JoopHofman@rodewouw.nl | www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/democratisch-begroten-van-initiatievenpotje-tot-burgerbegroting

Radboud Universiteit

Het departement Bestuurskunde en Politicologie van de Radboud Universiteit houdt zich bezig met het onderzoeken van vraagstukken gerelateerd aan institutionele veranderingen en legitimiteit. De afdeling Politicologie focust specifiek op de hedendaagse uitdagingen van democratie, zoals globalisering, digitalisering en populisme, en onderzoekt hoe hedendaagse democratieën daar mee omgaan.

k.jacobs@fm.ru.nl | www.ru.nl/politicologie

LSA, Vereniging van bewonersgroepen

LSA bewoners is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen uit het hele land. Bewonersinitiatieven runnen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Met een grote achterban van 2500 initiatieven, waaronder ook buurtprofessionals en andere organisaties, zet LSA zich in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen. LSA organiseert met actieve bewoners programma’s, trainingen, bijeenkomsten om kennis te delen voor de praktijk van het buurtmaken.

thijs@lsabewoners.nl | https://www.lsabewoners.nl/

Deel op facebook
Deel op twitter